İnovasyon Yarışması 11 Şartnamesi

İnovasyon Yarışması 11 Şartnamesi

Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması 11 (2024) Şartnamesi

 1. ORGANİZASYON

Bu yıl 11.’si  düzenlenen İnovasyon Yarışması 11 Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından düzenlenmektedir.

 1. AMAÇ

Ortaokul, lise, yüksekokul, lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğretmenler (orta eğitim öğretmenleri) ve akademisyenler (araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, öğretim üyeleri) arasında yenilikçi projeler üreten girişimcileri desteklemek ve teşvik etmektir.

 1. KONU

Katma değeri yüksek, çözüm odaklı, özgün tasarımlı ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine uygun bir zeminin sağlanmasıdır.

 1. KİMLER KATILABİLİR

Ortaokul, lise, yüksekokul, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, öğretmenler (ilk ve orta öğretim öğretmenleri) ve akademisyenlerin (araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, öğretim üyeleri) gönüllülük esasına göre katılım gösterebilirler.

 • Ortaokul Kategorisi: ( 5. – 8. Sınıflar),
 • Lise Kategorisi: (9. – 12. Sınıflar),
 • Üniversite ve Yüksekokul Kategorisi,
 • Akademisyen / Öğretmen Kategorisi,
 1. BAŞVURU YAPACAK YARIŞMACILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başvuru sistemimize projenin amacını, hedefini ve yenilikçi yanlarını öncelikli olmak üzere projenin tüm aşamalarını net bir biçimde ifade eden doküman (PDF formatında olmalıdır) yüklenmelidir.

Projenin çalışır vaziyette olan prototipi veya uygulamasını çalışır durumda olduğunu kanıtlayan video (MP4 formatında) yüklenmelidir.

 1. ELEME PROSEDÜRLERİ

6.1. BİRİNCİ ELEME AŞAMASI (ÖN ELEME AŞAMASI)

Bu aşamada, oluşturulan jüri, kategori bazında inceleyerek bir eleme yapar. Yapılan eleme sonucu yetersiz bulunan projeler yarışmadan elenir, yeterli bulunan projeler ikinci eleme aşaması olan final aşamasında yarışmaya hak kazanır. Bu aşamada  yarışmacının fiziksel katılımı gerekmez. Katılımcının eğitim, öğretim süreci aksamadan; jüri başvuru dosyaları üzerinde kapalı bir değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. Yarışmacı elde ettiği sonuca itiraz hakkına sahiptir. İtiraz, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde yapılabilecek olup bu şartı sağlamayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Gerekli zaman diliminde yapılan itirazlara Yarışma Kurulu 3 iş günü içerisinde yazılı cevap verecektir. İtiraz başvurusu formu, sonuçların ilan edileceği bilgilendirme metninde ek olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

6.1.1. Birinci Aşama Eleme Kriterleri:

 • Başvuru dokümanlarının yeterliliği
 • Projenin inovatif, teknolojik ve özgün yanı
 • Projenin amacı
 • Projenin hedef kitlesi
 • Projenin çalışan uygulaması ya da prototipi
 • Projenin uygulanabilirliği

6.2. İKİNCİ ELEME AŞAMASI (FİNAL AŞAMASI)

Bu aşamaya geçen projeler, yarışma komitesi tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilmektedir. Jüriler bu doğrultuda bir değerlendirme yapar ve ödül sahiplerini belirler. Değerlendirme sırasında katılımcının değerlendirmeye fiziksel katılımı gerekmez. Yarışmacının isteğine bağlı olarak değerlendirmeye fiziksel olarak katılıp, sunumlarını gerçekleştirebilirler. Bu aşama eğitim ve öğretimin tatil olduğu hafta sonu günlerinde gerçekleşeceği için herhangi bir eğitim aksamasına neden olmaz. Yarışmacı elde ettiği sonuca itiraz hakkına sahiptir. Bu itirazı sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde yapılabilecek olup bu şartı sağlamayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Gerekli zaman diliminde yapılan itirazlara Yarışma Kurulu 3 iş günü içerisinde yazılı cevap verecektir. İtiraz başvurusu formu, sonuçların ilan edileceği bilgilendirme metninde ek olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

6.2.1. İkinci Aşama Değerlendirme Kriterleri:

 • Yarışmacı/yarışmacıların sunum becerileri
 • Projenin tasarımı
 • Projenin maliyeti
 • Projenin pazardaki yeri
 • Projenin benzerlerinden öne çıkan yanı
 • Projenin sürdürülebilirliği
 • Yarışma komitesi kanaat notu
 • Projenin kapsayıcılığı (Sağlıklı yaşam, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, nitelikli eğitim ve hedefler için ortaklıklar)
 1. TAKVİM

7.1. BAŞVURU SÜRECİ

 • BAŞVURULARIN AÇILACAĞI TARİH: 27 Mayıs 2024
 • BAŞVURU SON TESLİM TARİHİ: 13 Kasım 2024 Çarşamba (15.00’e kadar)

7.2. FİNALE KALANLARIN SUNUM GÜNÜ

 • 30 Kasım 2024 Cumartesi (Ortaokul, Lise kategorileri)
 • 01 Aralık 2024 Pazar (Üniversite ve Yüksekokul, Akademisyen/Öğretmen kategorileri)

7.3. SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ

 • İNOVASYON YARIŞMASI SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ: 19 Aralık 2024 Perşembe

Tarihler üzerinde değişiklik yapma hakkı Başakşehir Living Lab’e aittir, değişiklik olması durumunda bütün katılımcılar bilgilendirilecektir.

 1. ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ

Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması 11’de her kategoride dereceye giren ilk üç projeye (4 kategoride toplam 12 ödül) ödül verilecektir.

Yarışma sonunda dağıtılacak ödül miktarı en az 750.000 Türk Lirasıdır.

Ödül töreni ve sergi, Başakşehir Belediyesi’nin konferans salonunda ya da kurumun uygun bulduğu bir konumda gerçekleşecektir. İlgili törene yalnızca ödül sahiplerinin katılımı fiziksel olarak zorunludur. Bu katılım sırasında doğacak olan maliyetler (Ulaşım ve konaklama) etkinlik sahibi kurum tarafından karşılanacaktır. Ortaokul ve lise kategorilerinin ödül sahiplerinden velileri ile birlikte katılımları istenecek, mümkün değilse velileri ya da yasal vasilerinden izin belgesi istenecektir.

Ortaokul ve lise kategorilerinde ödül sahibi öğrenciyle beraber bir velisinin masrafları karşılanacaktır. Üniversite ve Yüksekokul, Akademisyen ve Öğretmen kategorilerinde ise sadece ödül sahiplerinin ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır. İlgili masrafların faturalandırılması ve bu faturaların ibraz edilmesi gerekmektedir.

8.1. ÖDÜL DAĞILIMI

8.1.1. Ortaokul Kategorisi: 

 • Birincilik Ödülü: En az 35.000 TL
 • İkincilik Ödülü: En az 30.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: En az 25.000 TL

8.1.2. Lise Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: En az 55.000 TL.
 • İkincilik Ödülü: En az 50.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: En az 45.000 TL

8.1.3. Üniversite ve Yüksekokul Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: En az 75.000 TL + Başakşehir Living Lab Staj imkanı
 • İkincilik Ödülü: En az 70.000 TL + Başakşehir Living Lab Staj imkanı
 • Üçüncülük Ödülü: En az 65.000 TL + Başakşehir Living Lab Staj imkanı

8.1.4. Akademisyen / Öğretmen Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: En az 85.000 TL
 • İkincilik Ödülü: En az 80.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: En az 75.000 TL

8.1.5. En Başarılı Okul  Kategorisi:

 • En az 40.000 TL

8.1.6. Başvurusu En Çok Kabul Edilen Okul Kategorisi:

 • En az 20.000 TL
 1. KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma bireysel ve grup katılımlarına açıktır. Grup katılımı en fazla 4 kişiden oluşabilir.
 • Yarışmacılar, internet sitesi üzerinde yer alan formdaki kategori, katılım şekli, katılımcı bilgileri, proje bilgilerini eksiksiz doldurmalıdır. Başvuru esnasında projeler ile ilgili görsel eklenebilmektedir.18 yaşından küçük olanlar, bu bilgilere ek olarak veli bilgilerini de eklemelidir. Öğrenci belgesi, öğretmen belgesi vb. gibi proje ile ilgili diğer dokümanlar da yüklenmelidir.
 • Her katılımcı (grup veya bireysel) farklı projeler ile tek bir kategoride veya farklı kategorilerde katılabilir. Her proje için ayrı rumuz ve proje formu doldurulması gerekmektedir. Proje için belirlenen rumuzlar tüm yarışma boyunca kullanılmak üzere geçerli olacaktır. Başakşehir Living Lab, rumuzları reddetme ve değişiklik talebinde bulunma hakkına sahiptir.
 • Katılımcı aynı proje ile sadece tek bir kategoride başvuru yapabilir. Proje sahibi grup ya da kişi çevrimiçi başvuru formu üzerindeki kategori kısmında başvuru yapacağı kategoriyi mutlaka işaretlemelidir.
 • Grup başvurularında grup içerisinden tek bir kişinin (tercihen grup lideri) başvuru yapması yeterlidir.
 • Yarışma sonunda grup olarak dereceye girilmesi ve ödül alınması durumunda ödül grup liderine -başvuru sahibine- verilecektir. Dereceye giren grubun üyeleri, grup liderine verilen ödülü eşit olarak paylaşmayı peşinen kabul etmiş sayılır. 18 yaş altı katılımcıların ödülleri grup liderinin ebeveynleri tarafından alınacaktır ve diğer ekip üyeleri ile eşit olarak paylaşacaktır. Bu konuda grup üyeleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarla ilgili Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab sorumluluk kabul etmez.
 • Öğrenci kategorisindeki tüm katılımcıların öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. İlk ve ortaöğretim ile lise öğretmenleri, öğretmen kimlik kartı veya ilçe eğitim müdürlüğünden alınabilen ve öğretmen olduklarını kanıtlayan belge ile başvuru yapmalı ve bu belgeyi proje kayıt formuna yüklemelidirler.
 • Akademisyenlerin kimlik kartları ya da bağlı oldukları kurumdan alınan ve kurum tarafından resmi olarak tasdik edilmiş belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilecek her proje için www.basaksehirlivinglab.com adresinden ‘’Proje Başvuru Formu’’ doldurulmalıdır.
 • Yarışma başvuruları sadece “www.basaksehirlivinglab.com” adresinden yapılması durumunda kabul edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, kopya edilmiş olması ve/veya üçüncü kişilerin tasarım/proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk tamamen başvuru sahibine aittir.
 • Yarışmaya katılan projeler ön eleme ile değerlendirildikten sonra başarılı olan projeler final aşamasında değerlendirilmeye hak kazanacaklardır. Finale kalan katılımcıların kendilerine gönderilecek formatta bir sunum hazırlamaları istenmektedir. Hazırlanan sunumlar basaksehir-livinglab.com adresi içerisinden tekrar yüklenmelidir.
 • Finale kalan projelerin maket/prototiplerinin yapılması ve proje sahiplerinin Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşecek olan final sunum gününe katılarak projelerini sunmaları beklenmektedir. Yarışmaya İstanbul dışından katılıp finale kalanlar video görüşme platformu üzerinden sunum yapabileceklerdir.  Finale kalan projeler içerisinden her kategoride ilk 3’e giren projeler ve özel ödüle layık görülen proje İnovasyon Yarışması Sergi ve Ödül Töreni’nde açıklanacaktır.
 • Yarışmada finale kalmaya hak kazanan, sonrasında da dereceye giren ve ödül alan projeler farklı mecralarda yayınlanıp sergilenebilecektir. Yayınlanan ve sergilenen projelerin herhangi bir mecrada kullanılması ve uygulanması halinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Final etabında yarışmaya hak kazanan proje sahipleriyle ‘’Telif Hakkı Muvafakatnamesi’’ imzalanacaktır. İlgili muvafakatname ekte sunulmuştur.
 • Yarışmada finale kalan proje sahiplerinin ve/veya ekiplerinin tamamı Başakşehir Living Lab’de girişimci olmaya hak kazanırlar.
 • Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması 11 Sergi ve Ödül Töreni’nin tamamının çevrimiçi ve çevrimdışı tüm mecralar üzerinden yayınlanması durumunda yarışmaya başvuru yapmış olan tüm katılımcılar bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Gerekli olduğu durumlarda İnovasyon Yarışması 11 ile ilgili her türlü değişikliği yapma hakkı önceden haber vermeksizin organizasyon sahibi olan Başakşehir Belediyesi’ne aittir.
 • En başarılı okul kategorisi kazananı, aşağıdaki puanlamaya göre seçilecektir. (Takım başvurularında takım üyelerinin farklı okullardan olması durumunda başvuru formunda belirtilmiş olan okul dikkate alınarak değerlendirme yapılır.)
 • Başvuru kabul edilme puanı                              :1
  Final Değerlendirmesine kalan proje puanı      : 3
  Finale Kalan proje puanı                               : 6’dır.
 • Başvurusu en çok kabul edilen okul kategorisinin kazananı, kriterlere uygun en çok başvuruyu yapan okul dikkate alınarak seçilecektir. (Takım başvurularında takım üyelerinin farklı okullardan olması durumunda başvuru formunda belirtilmiş olan okul dikkate alınarak değerlendirme yapılır.)
 1. JÜRİ ÜYELERİ
 • Başakşehir Living Lab yöneticileri
 • Teknoloji geliştirme uzmanları
 • Kamu kurumları alan yöneticileri
 • Finans sektörü uzmanları
 • Akademisyenler
 • Öğretmenler
 • Girişimcilik ve inovasyon uzmanları
 • Mentorlar
 • Girişimcilik organizasyonları yöneticileri
 • Yatırım fon yöneticileri ve melek yatırımcılar
 • Uluslararası proje koordinatörleri
 • Özel sektör üst düzey yöneticileri
 • İleri teknoloji uzmanları
 • Tasarımcılar

Jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkı Başakşehir Living Lab’e aittir.

 1. DİĞER HUSUSLAR
 • Yarışmaya katılan özel gereksinimli bireyler, yarışmaların bütün aşamalarında ihtiyaç duyacakları gereksinimler karşılanacaktır. İlgili bireylerin organizasyonlara fiziksel ya da online katılması göz önünde bulundurularak bu doğrultuda gerekli konfor ortamı hazırlanacaktır.
 • Yarışmaya katılacak olan özel gereksinimli bireyler ile etkinlik öncesinde iletişime geçilecek, süreç beraber yönetilecektir.
 • Yarışma, tüm tarafların gönüllü olarak dahil olduğu bir organizasyondur. Jüri ve Değerlendirme Komiteleri de gönüllülük esası kapsamında belirlenecek olup işbu şartnamenin 10. maddesi olan ‘’JÜRİ ÜYELERİ’’ başlığı altındaki niteliklere göre yarışma başvuruları kapandıktan sonra netleştirilecektir.
 • Etkinlik şartnamesinde gerekli durumlarda değişiklik yapma hakkı etkinlik sahibi kuruma aittir. Bu değişiklikler Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili alt kurullar ile istişare edilip, mutabık kalındıktan sonra gerçekleşecektir.

Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Başak Mahallesi 5.Etap 2. Kısım Abdülhamithan Cad. No:5 34480 Başakşehir / İstanbul

info@basaksehir-livinglab.com adresine üzerinden elektronik posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.