Blog

Başakşehir Living Lab Inovatif Yenilenebilir Teknoloji Ürünlerinin Test Edilmesi için Pilot Uygulamalara Ev Sahipliği Yapıyor.

6
Haberler

Başakşehir Living Lab Inovatif Yenilenebilir Teknoloji Ürünlerinin Test Edilmesi için Pilot Uygulamalara Ev Sahipliği Yapıyor.

  Başakşehir Living Lab’in konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen METABUILDING LABS projesi, inşaat sektöründeki KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır. Bunu başarmak için METABUILDING LABS, 13 ülkedeki gerçek zamanlı işletim sistemlerindeki test tesisleri ve Living Lab’lerden oluşan bir ağda yenilikçi teknolojilerin test edilmesinin önündeki engelleri azaltmak ve büyümenin son aşamalarında son kullanıcılardan doğrudan girdi alınmasını sağlamak amacı ile yürütülmektedir.

 Bu kapsamda Başakşehir Living Lab, yenilenebilir enerji konusunda ürünler geliştiren teknoloji şirketleri Edilians (Fransa) ve Onyx’in (İspanya) geliştirdikleri “fotovoltaik güneş gölgeleme panellerini ve fotovoltaik cam cephe ürünlerini test etmek üzere pilot uygulama ortamı sağlıyor. Yaz aylarında BLL binasında uygulanmaya başlayacak pilot çalışma süresince bu ürünlerin performansları gerçek yaşam ortamında test edilerek teknolojiyi üreten şirketlere geri bildirim sağlanacak.