Living Lab Nedir?

Başakşehir Living Lab nedir?

Başakşehir Living Lab bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin, gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilebileceği ve geliştirilebileceği ortamdır.

Başakşehir Living Lab toplumun, yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamıdır.

Türkiye’de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi; bilişim, teknoloji, tasarım, kuluçka merkezi  ve kullanıcı deneyimi ve çok daha fazlası bir arada.

Başakşehir Living Lab kapsamındaki Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi binası 1 Gb hız kapasiteli fiber optik internet altyapısına sahip olup, Gold seviyede LEED Yeşil bina  sertifikasına sahiptir.

Bilişim teknolojileri ve tasarım konusunda projeleri olan girişimciler projelerinin onaylanması halinde Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’de kendilerine ayrılan alanlarda çalışabilir ve proje süreci boyunca Başakşehir Living Lab’deki ayrıcalıklı imkanların tamamından ücretsiz olarak faydalanabilirler.

 İş ortağımız olan tüm kurum ve kuruluşlar da aynı avantaj ve ayrıcalıklarla Başakşehir Living Lab ekosistemi içerisinde yer alabilirler.

Living Lab Ekosistemlerinde Kullanılan Ürün Geliştirme Yöntemleri

Vaka Çalışması (Case Study)
Vaka çalışması bir birey, grup, olay veya topluluk üzerinde derinlemesine yapılan araştırmadır. Bu yöntem ile (i) önerilerin gerçekçiliğinin, (ii) yeni fikir ve teorilerin, (iii) bir problemin arkasındaki daha derin sebeplerin, ortaya çıkması sağlanabilir.
Teknoloji Sondajı (Technology Probe)

Teknolojinin gerçek ortamı içinde kurulması ile, belli bir süre içinde nasıl kullanıldığının incelenmesi, sonrada kullanıcılardan geri bildirimler alınarak teknolojinin derinlemesine geliştirilmesi amaçlanır. Teknoloji sondajının üç amacı vardır: (i) Gerçek dünya ortamında kullanıcıların ihtiyaç ve arzularını anlamak, (ii) teknolojinin saha çalışması ile test edilmesi ve (iii) kullanıcılara ve araştırmacılara ilham vermek.
Bağlantı Haritalama (Context Mapping)
Bu yöntemle kullanıcıların aktif katılımı ile zihindeki düşüncelerin toplanması ve ürün tasarımı ile ürün kullanımı arasındaki uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca tasarım ekiplerinin bilgilendirilmesi ve ilham alması sağlanmaktadır. Kutunun dışında yaratıcı çözümler üretmeye yol açabilecek bir metottur.
Müşterek Yaratıcılık (Co-creation)
Bu yöntemde kullanıcı toplumu ile geliştirici toplum fikir üretme ve tasarım sürecinde beraber çalışırlar. Bu yöntemde kullanıcı tarafından yönlendirilen bir inovasyon ortamı sağlanır. Geliştiriciler ve tasarımcılar daha çok fasilitatör rolü oynarlar. Bu yöntemin amacı (i) kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını kavramayı, (ii) yaratıcı fikir üretimini, sağlamaktır.
Etnografya (Ethnography)
Etnografya genellikle insan toplumları/kültürleri, ama daha spesifik olarak tüketiciler ve tüketim hakkında gözlemsel data toplamak için kullanılır. Tüketici ile ilgili yeni ve faydalı düşünceleri kavramaya çok faydalıdır.
Kesit Çalışması (Cross-sectional Study)
Kesit çalışması bir hedef grubun tüm farklı alt kümelerinin tek bir zaman diliminde ve aynı anda incelenmesini kapsar. Amacı farklı guruplar arasındaki tasarım ve servis farklılıklarını gözlemlemektir.
Boylamasına Çalışma (Longitudinal Study)
Boylamasına çalışma aynı kişilerin uzun sürelerde tekrar eden gözlemlere tabi tutulmasıdır. Gözlemlerin tekrar etmesi sebebiyle zaman kısıtından kaynaklanan gözden kaçırma ihtimalleri ortadan kalkar. Bu metot zaman içindeki değişimleri gözlemlemek için uygun bir yöntemdir.
Saha Deneyleri (Field experiment)
Saha deneyimi laboratuvar yerine gerçek dünyanın manipülasyon ve müdahelelerini inceler. Bu yöntemin amacı tasarım alternatifleri, servisler ve kullanıcı gruplar arasındaki farklılık iddialarını görmektir. Bu yöntem uzun yıllar kullanılan ispatlanmış bir yöntemdir.
Bağlama Sorgusu (Contextual inquiry)
Bu yöntem kullanıcı merkezli tasarım metodu olup ürün geliştirme sürecinin başlangıç aşamasında olur. Doğal ortamda bire-bir gözlemlerle çalışılır. Bu gözlemler sonrasında kullanıcılarla konuşulur ve geri bildirimler alınarak geliştirme yapılır. Araştırmacı kullanıcı ile ortaklık kurar ve kullanıcının süreci yönetmesini sağlar. Amaç bir şeyin neden yapıldığının ve yapılmadığının nasılını ve nedenini anlamaktır. Tasarımın temeli için mevcut uygulamaların detaylı gerçek hayat bilgisini sağlar.

BAŞAKŞEHIR İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

BAŞAKŞEHİR LIVING LAB KULLANICI DENEYİM MERKEZİ

Yeni teknolojik, ürün ve hizmetlerin kullanıcılar veya iş ortakları ile uygulamalı olarak paylaşıldığı ve geri bildirim alındığı ortamdır. Girişimciler ile iş ortaklarımız tarafından kullanılabilmektedir. Kullanıcı Deneyim Merkezi’nde Showroom alanı dışında seminer salonu ve 3 boyutlu yazıcıların bulunduğu tasarım deneyim alanı da bulunmaktadır.

BAŞAKŞEHİR LIVING LAB INCUBATOR – KULUÇKA MERKEZİ

Yaratıcı fikir sahibi bireylerin veya küçük işletmelerin geliştirme yapmalarına imkan sağlayacak, gerekli her türlü donanım, yazılım ve ekipmanın bulunduğu ofis ve atölye ortamıdır. 75 kişilik açık ofis şeklinde tasarlanmış çalışma alanı dışında elektronik laboratuvarı, tasarım fabrikası, konferans salonu, çalıştay ve toplantı odaları yer almaktadır.

SOSYAL
ALAN

Sosyal alan binanın çatı katında yeşil bir alan olup, çalışanların yeme, içme ve sosyal organizasyonlar amaçlı kullanılmaktadir.

BAŞAKŞEHİR LIVING LAB
ODAK ALANLARI

Başakşehir Living Lab bünyesinde bilişim teknolojileri ve tasarım ile ilgili çalışmalar yapılmakta olup başlıca odak alanları aşağıda belirtilmiştir;

Akıllı Yaşam
Akıllı Şehircilik
Mobil Uygulamalar
Robotik
Kablosuz İletişim
Giyilebilir Teknolojiler
Tasarım
Mobil Sağlık
Akıllı Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Eğitimleri
Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Sistemleri
Sensör Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri ve Yazılım

KATMA DEĞERLER

 • Ticari başarısı olan inovasyonlarda artış,
 • Sıfır noktasından başlayan şirketler ve girişimciler için kuluçka ortamı,
 • Bilişim teknolojileri ve tasarım sektörlerinde yüksek katma değerli ürün veya hizmetler,
 • Yatırımcılar için yeni ve alternatif bir pazar,
 • Ar-Ge maliyetlerinde azalma,
 • Bireysel  ve  kurumsal seviyede ülke ekonomisine katma değer,
 • Mahalli ve idari hizmetlerde akıllı hizmetlerin üretim hızında ve yaygınlaşmasında artış,
 • Toplumun bilişim teknolojileri bilincinin gelişimine katkı,
 • İş ortaklarının marka değerlerinin artması,

AVANTAJLAR VE AYRICALIKLAR

 • Teknoloji ve inovasyonu önde tutan geniş bir ekosistemin parçası olmak,
 • Mahalli ve idari kurumların, teknoloji şirketlerinin ve vatandaşların ilgi odağı olan uluslararası bir platformda ve pazar ortamında ürün ve hizmet tanıtımı yapabilmek,
 • Biliim teknolojileri ve tasarım alanlarındaki gelişmeleri güncel olarak takip edebilmek,
 • Ulusal ve uluslararası platformda şirketlere hizmet üretme şansına sahip olmak,
 • Kurulmakta olan yeni nesil, modern yerleşim alanları için teknolojik tabanlı akıllı çözümler üretme , deneyimleme ve pazarlama imkanına sahip olmak,
 • Gelişmiş teknolojik alt yapıya ve imkanlara sahip, stratejik bir lokasyondaki iş ortamında çalışabilmek,
 • Başakşehir Living Lab ortamında geliştirilen aratıcı ürün ve hizmetlere ilk elden ulaşabilmek,
 • Ürün ve hizmetleri gerçek yaşam ortamında gerçek kullanıcılarla deneyebilmek ve geri besleme alabilmek,