Blog

Başakşehir’de Toplumun Bilim Algısı, Bilişim Teknolojileri Kullanımı

21
Haberler

Başakşehir’de Toplumun Bilim Algısı, Bilişim Teknolojileri Kullanımı

Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Living Lab aracılığı ile her yıl yaptırılmakta olan ‘’Toplumun Bilim Algısı ve Bilişim Teknolojisi Göstergeleri Araştırması ve İyi Oluş Araştırması – 2017’’ sonuçlandı.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirlen ‘’Toplumun Bilim Algısı ve Bilişim Teknolojisi Göstergeleri Araştırması’’ sonucuna göre Başakşehir’in Bilişim Endeksi Değeri (ICT Index) 7,37 olarak belirlendi. Bu değer teknolojiye erişim, teknoloji kullanımı ve okullaşma oranı v.b. gibi toplam 11 kriter üzerinden hesaplanan bir endeks olarak tanımlanabilir.

Önceki yıllarda Başakşehir Living Lab’in ilçeye kazandırdığı katma değerleri bilimsel olarak ölçümlemek amacı ile başlatılan araştırma Başakşehir Belediyesi’ne istatistiksel ve bilimsel veri sağlayarak stratejik çalışmalarını yönlendirmelerinde pozitif yönde önemli etkiler sağlıyor.
Başakşehir’de 2013 yılında 6.76 olarak hesaplanan değer, 2014 yılında 7.07, 2015 yılında 7.25, 2016 yılında ise 7.31 ve 2017 yılında 7,37 olarak gerçekleşmiştir. İlçede her yıl bilişim endeksi değerinde artış gözlenmiştir.

Türkiye genelindeki değerlere bakıldığında 2015 yılında 5.45 olan endeks değeri 2016 yılında 5.69’a 2017 yılında ise 6,08’e yükselmiş olup Başakşehir İlçesi Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir.


 

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir