Blog

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirliğin Anahtarı; Tekno-Girişimcilik.

kimya
Haberler

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirliğin Anahtarı; Tekno-Girişimcilik.

Kimya sektörü Türkiye için kilit öneme sahip.  Dünya genelindeki mevcut ekonomik göstergeler ışığında, sektör; ülkemiz için adeta bir cevher niteliğinde. Toplam ihracat içinde %14’lük paya sahip. 2022 yılında ilk 3 aylık dönemde,2021 yılı aynı dönemine göre %40’lık bir büyüme göstermiş ve 7,5 milyar USD ihracat başarısı elde etmiş durumda.

Düşük maliyetler, coğrafi yakınlık, global tedarik zinciri kırılmaları, yatırımlar ve yasal düzenlemeler v.b. türk kimya sektörünü büyüten faktörler olarak yorumlanıyor. Fakat tüm sektörlerde olduğu gibi gelecekte daha güçlü yer alabilmek için sektörün odaklanması gereken önemli bir hedef var; teknoloji odaklı girişimcilik (tekno-girişimcilik).

Meşalenin daha güçlü yanması için yeni iş modellerine, iş çevikliğine, teknoloji ve inovasyonlara daha sıkı sarılmak lazım. Kısa ve orta vadede sürdürülebilir büyüme için kimya sektöründe yer alan firmaların girişimciler ile birlikte hareket etmeye ihtiyacı var. Ancak bu sayede çevikliği yakalamak, teknolojiyi ve inovasyonu hızlı bir şekilde kuruma kazandırmak, maliyetleri düşürmek ve kaynak verimliliği yaratmak mümkün olabilir.

Sektörün yeni ürün geliştirmeye, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı yatırımlara, yeni faaliyet ve yönetişim şekillerine de ihtiyacı var. Bütün bunları hayata geçirmek için, bu alanlarda çalışmalar yapan girişimler ile bir arada olmak gerekiyor. Kimya alanında faaliyet gösteren firmaların global pazarlarda rekabet güçlerini arttırmak ve sürdürülebilir gelir elde etmeleri için bu yol elzem.

Sektörün, gelişmiş malzeme, ileri proses teknolojiler ve dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için girişimleri yanlarına çekmenin yollarını düşünmeliler. Dünya’nın önde gelen polimer firması Covestro, Covestro Girişim Sermayesi (COVeC) üzerinden start-up firmalarının ihtiyaçlarını kendi stratejik hedefleriyle birleştirmeye başladı.

Bu birlikteliği sağlamak için sektör ve ihtiyaç odaklı girişim hızlandırma programlarının sayısının artması gerekiyor. Kimya sektöründen uzmanların mentorluk yaptığı, ihtiyaç odaklı eğitimlerin verildiği, çok sayıda farklı kurum-girişim buluşmasının gerçekleştirildiği, girişimlerin ürünlerini, programa üye kurumların tesislerinde test edebildiği ve sonucunda başarısını ispatlayan girişimlerin, kurumlara ürün satabildiği, iş birliği yapabildiği, yatırım alabildikleri bir yapı gerekiyor. Bu modelde geliştirdiğimiz hızlandırma programları ile bizler de, in4startups olarak, başarı yolu olarak gördüğümüz bu çabanın içinde olmaya devam ediyoruz.

Hem ortaya koydukları ürünlerle hem de geliştirdikleri iş birlikleri ile bunu başaran ve gelecek vadeden girişimlerimiz var.

Portmera isimli girişim; 10 Saniye içinde, herhangi bir kimyasal kullanmadan ve kimyasal atık üretmeden ilaç ürünlerinin sahte olup olmadığının sahada tahribatsız bir şekilde test edilmesine imkan sağlayan bulut tabanlı global kimyasal analiz sistemi geliştiriyor.

Cet; Isıl dayanımı yüksek olan sistemlerden, yüksek esnekliğe sahip sistemlere, yüksek gerilim elektrik dayanımı olan sistemlerden. Girişimin ana ürün grupları ; Prepreg Sistemler, Kalıp Epoksileri, Laminasyon Epoksileri, Filaman Sarım Sistemleri, Infuzyon Sistemleri, Epoksi Bazlı yapıştırıcılar.

Appsilon; laboratuvar ortamında kimyasal, kristalografik ve ontolojik olarak doğal elmasla birebir aynı özelliklere sahip elmas sentezi yapıyor.

Geomin girişimi ise; karbondiyoksit konsantrasyonun yüksek olduğu şehirlerimizde kullanılmak üzere, kaldırım ve yol ve rekreasyon alanlarında CO2 ile reaksiyon içine girebilecek ve bunun için yüzey alanı arttırılmış ve mineral karbonizasyon süreci hızlandırılmış nano boyutta olivin partikülleri kullanılan, CO2’i Mg-bikarbonata dönüştürecek zemin kaplama taşları geliştiriyor.

Bunun gibi örneklerin artması adına, bütünleşik ve planlı, girişimcinin bireysel çabasına ek, sektörel boyutta bir program şart. Kimya sektörünün sürdürülebilirlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve küresel pazarda yüksek katma değer yaratarak, sürdürülebilirlik kapısını açması için bu anahtarı çevirmemiz şart.

Ahmet Sefa BİR

in4startups – Kurucu Ortağı