Blog

METABUILDING LABS Projesi Genel Kurul Toplantısı İspanya’da Gerçekleştirildi.

mb
Haberler

METABUILDING LABS Projesi Genel Kurul Toplantısı İspanya’da Gerçekleştirildi.

  Başakşehir Living Lab’in konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen METABUILDING LABS projesi, inşaat sektöründeki KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır. Bunu başarmak için METABUILDING LABS, 13 ülkedeki gerçek zamanlı işletim sistemlerindeki test tesisleri ve Living Lab’lerden oluşan bir ağda yenilikçi teknolojilerin test edilmesinin önündeki engelleri azaltmak ve büyümenin son aşamalarında son kullanıcılardan doğrudan girdi alınmasını sağlamak amacı ile yürütülmektedir.

  METABUILDING LABS Projesi’nin  4. Genel Toplantısı Steinbeis-Europa-Zentrum, Ecowise ve R2M Solution’ın desteğiyle Nobatek/inef4 ile ortaklaşa CARTIF tesislerinde Valladolid’de (İspanya) gerçekleşti. Bu 2 günlük etkinlik boyunca, tüm proje ortaklarının katılımından yararlanılarak, METABUILDING hedeflerine ulaşmada ortakların katılımının güçlendirilmesi ve arttırılmasıyla sonuçlanan çeşitli tartışma oturumları, atölye çalışmaları, çalıştaylar ve sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca CARTIF tarafından gelecekteki çoğaltılarak kullanılması planlanan bir prototip olarak geliştirilen son teknoloji ürünü bir test tesisi olan ilk O3BET’i (Açık Kaynak/Veri/Erişim Binası) ziyaret etme fırsatı oldu. Bu örnek binanın yapılış amacı inşaat sektöründen geliştirilen inovatif çözümlerin denenmesine imkan sağlamak ve  Avrupa çapında proje geliştirme süreci boyunca KOBİ’leri desteklemek için sunulan test ve inovasyon hizmetlerini güçlendirmek olarak özetlenebilir.