MİCRO NO

Micro-No

MİCRO NO

Alkol içermeyen, biyobozunur ve kontrollü salınım özellikli antimikrobiyel kaplama.

Kategori