TercümeNet

Tercümenet

TercümeNet

Uluslararası ticaret ve iş ortamda firmaların ve kişilerin iş dünyasında uzun ve kısa süreli proje çalışmalarında, çözüm olabilecek farklı disiplin ve yönetim alanlarında deneyim sahibi profesyonelle buluşmasını sağlayan ve ihtiyaçlarla yetenekleri birleştiren platform. İhracat ve ithalatı destekleyerek danışmanlık ve yabancı dil desteği verebiliyor.

Kategori