Blog

Arduino Eğitim Serisi

290
Haberler

Arduino Eğitim Serisi

Online Eğitim 1 – Dijital Metre Yapımı

Daha önce arduino eğitimi almış öğrencilerimizle birlikte 5 günlük bir eğitim serisi yapıldı. Her gün projede ki sensörlerin kullanımı tekrar edilip proje geliştirildi.

Dijital Metre Yapımı eğitiminde; Arduino ve Ultrasonik sensör yardımıyla sesin havada yayılma hızı bilgisini kullanarak gönderdiğimiz ses dalgasıyla yankı yaparak geri dönen ses dalgası arasında geçen süreyi hesaplayıp ses kaynağı ile karşıdaki nesnenin arasındaki mesafe tespit edildi. Diğer bir tabir ile mesafe ölçer uygulaması üzerinde çalışıldı, mesafe sensörleriyle cisme olan uzaklık belirlendi ve Dijital metre yapımı çalışması tamamlandı.

Online Eğitim 2- Hırsız Alarmı Yapımı

Hareket sensörlerinin yapılarında bir fresnel lens bulunur. Bu lens sayesinde ortamdaki nesnelerden gelen ışınlar sensörün odaklanmasını sağlar. Ortamda bir dalga değişimi olduğunda sensör algılama işlemi gerçekleştirir. Bu sayede kuracağımız devrede hareket sensörü bir hareket algıladığında bu bilgiyi Arduino’ya aktardı ve Arduino’nun çıkışına bağlı olan LED ve buzzerı tetikledi. Aynı zamanda hareket algılama işlemini seri port ekranından da takip edildi. Bu sayede hareket sensörüyle ortamdaki hareket algılandı. Eğitim sonunda; hareket sensörü, buzzer ve LED kullanarak bir hırsız alarmı uygulaması yapıldı.

Online Eğitim 3 – Yangın Alarmı Yapımı

LM35 sensörü sıcaklığı okuyarak analog veriye dönüştürür. Okunulan değerler dereceye çevrilerek kullanılır. Sıcaklığın belli bir dereceden sonra fazla olarak kabul edip bir yangın alarm sistemi tasarlandı. Uyarı verirken hem buzzer hem led kullanıldı. Bu eğitim sonunda LM35 sıcaklık sensörünü kullanarak ortamdaki sıcaklık derece olarak belirlendi ve  bir yangın alarmı yapıldı.

Online Eğitim 4 – Gaz Alarmı Yapımı

Gaz sensörü 300 – 10.000 ppm aralığında gaz ve sigara dumanı algılamaya yarar. Ev içinde ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. LPG, propan, bütan, metan, alkol, hidrojen ve sigara dumanını algılar. Gaz sensöründen dönen değeri seri portta okuyup öğrencilerimizle beraber sınır değere karar verdik. Verdiğimiz sınır değerinin üstünde bir gaz miktarı varsa buzzer ve led kullanarak uyarı verdirdik. Yani bu eğitim ile; ortamdaki gaz miktarını algılayıp analog değerlere dönüştürüp, bize değerleri göndermesini sağladık. Eğitim sonunda, Gaz sensörü kullanarak gaz alarmı yapılmış oldu.

Online Eğitim 5 – Apartman Otomasyon Sistemi

5.gün son gün birkaç sensör kullanarak bir proje çıkarmayı hedefledik. Bu projemizde yer alan sensörler: ldr , servo motor, led, buzzer, PIR ve mesafe sensörüydü. Bu sensörler ile apartman kapısına biri yaklaştığında otomatik açılan bir kapı ve eğer karanlıksa otomatik yanan bir ışık sistemi tasarlandı.

5 günlük proje tasarlama eğitiminde amacımız daha önceden öğrenilen konuları projeye dökerek sensörlerin kullanımını pekiştirmek ve kodlamayı hatırlamaktı. Sorunlara çözüm üretmek hedefiyle oluşturulan bu eğitimde, sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren bireyler yetiştirilmesini hedefledik. Bu uygulamalar içerisindeki problem analizi, analizi yapılan problemin bir algoritma karakteristiği içerisinde düzenli ve sistematik olarak ifade edilmesi, meydana getirilen algoritmanın akış şeması içerisinde görsel olarak ve işlevleri önceden tanımlanmış simgelerle şekillendirilmesi, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren ve etkileyen işlem adımları olarak öne çıkmıştır.


 

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir