Blog

Başakşehir Living Lab Avrupa Birliği Enerji Verimli Bina Malzemeleri Teknolojileri MBLabs projesinde Pilot Teknolojileri Testlerine Başlıyor

Başakşehir Living Lab Avrupa Birliği Enerji Verimli Bina Malzemeleri Teknolojileri MBLabs projesinde Pilot Teknolojileri Testlerine Başlıyor
Haberler

Başakşehir Living Lab Avrupa Birliği Enerji Verimli Bina Malzemeleri Teknolojileri MBLabs projesinde Pilot Teknolojileri Testlerine Başlıyor

METABUILDING LABS Projesi kapsamında, yeni teknolojileri erkenden gerçek yaşam koşullarında test etme stratejisini geliştiriliyor. Geliştirilen teknolojilerin uygulanacağı pilot uygulama binaları yaşayan bir laboratuvar olarak projenin ayrılmaz bir parçası olarak projede yer almaktadırlar. Ayrıca geliştirme aşamasında çeşitli paydaşlarla aktif bir şekilde ilişki kurmak için fırsatlar sunar.

Projede geliştirilen teknolojilerin test edileceği binaları sağlayan proje konsorsiyumu ortakları şunlardır; Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Başakşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye; VIPASA Binası, Salgueiras, İspanya, HORMIPRESA Binası, Tarragona, İspanya; COVERIS Binası, Le Haillan, Fransa

 Proje kapsamındaki test ve doğrulama süreçlarinin sonuçları, piyasaya nihai olarak uygulanmadan önce teknik sistemleri daha da geliştirmek ve iyileştirmek için gereken tüm değişikliklerin ve gereksinimlerin ayrıntılı bir açıklamasıyla sonuçlanacaktır.

Bu süreçleri desteklemek için pilot uygulamalar kapsamında dahil olan tüm proje ortaklarının katılımı ile bir dizi çalıştaylar düzenlenmektedir.

İlk yerinde çalıştay, 26 ve 27 Nisan 2023 tarihlerinde Başakşehir Living Lab Binasında gerçekleştirildi ve proje ekibi, Başakşehir Belediyesi (pilot sahanın sahipleri) ve aynı zamanda METABUILDING LABS’ın ortakları olan Başakşehir Living Lab katılımcıları tarafından memnuniyetle karşılandı. Proje ayrıca teknoloji sağlayıcıları olarak proje ortakları STRESS, ENOLL, BeCommons, ECOWISE ve ONYX SOLAR ve EDILIANS tarafından temsil edilmiştir.

METABUILDING LABS proje hedeflerinin ve seçilen teknolojilerin bir ön sunumunun ardından, ONYX ve EDILIANS teknolojilerinin test edilmesi ve gösterimleri için mevcut cephe alanlarına bir ziyaret, uygulamaları ve erişilebilirlikleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Daha önce belirtilen katılımcıların yanı sıra, “Paydaş İhtiyaç Değerlendirmesi” ve Teknik Ortak Tasarım Toplantısı için, BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ ve İSTANBUL TASARIM FABRİKASI teknik kişilerinden oluşan yerel demo çalışma grubu da çalıştaya katılım sağlamıştır.