Blog

Sürdürülebilirlik

sürdürülebilirlik
Haberler

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve gelecek nesillere, hak ettikleri, uygun bir dünya bırakma amacı taşıyan bir kavramdır. Girişimcilik ise, risk almayı seven, fikirlerini hayata geçirmeyi amaçlayan ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Bu iki kavram birbirleriyle çok yakından ilgilidir. Çünkü sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan çevresel ve sosyal sorunların çözümü, girişimcilik tarafından sağlanabilir. Girişimciler, doğal kaynakların daha etkilenmeden korunması, atıkların azaltılması ve enerji verimliliğinin artması gibi çevresel sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilir ve bunları hayata geçirebilirler.

*Kentlerin proaktif koruyucuları olan bazı girişimlerin örneklerinin yer aldığı önceki yazım: https://girisimup.com/2022/04/13/bir-sehrin-surdurulebilirlik-stratejisi-girisimcilik/

Ayrıca, girişimciler sosyal sorumluluk projelerini de destekleyebilir ve bu projelerin yaygınlaşmasını sağlayabilir. Bu sayede, sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmak daha kolay hale gelebilir.

Sürdürülebilirlik konusunda girişimciler, çevreye dost ve doğal kaynakları koruyacak ürünler ve hizmetler sunabilir. Bunlar arasında, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünler, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan teknolojiler, atık yönetimi ve daha az enerji harcayan ürünler bulunabilir. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ve doğal kaynakları koruyacak moda ürünleri satan bir girişim kurabilir. Bir girişimci, kırsal alanlarda kullanılan kirli enerji kaynakları yerine sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik eden bir ürün geliştirebilir.

(Blueit,Ecording,Step2water,ZennoEnergy,Biriktir)

https://www.pazarlamasyon.com/gvg-22-gelecek-vadeden-girisimciler-yarismasi-finalistleri-belli-oldu
https://www.dha.com.tr/ekonomi/gelecek-vadeden-girisimler-yarismasinin-kazananlari-belli-oldu-2165330
 

Bu örnekler, sürdürülebilirlik ve girişimcilik kavramlarının nasıl birbirlerine bağlantılı olduğunu ve girişimcilerin sürdürülebilir bir dünya inşa etmede nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösterir.

Her iki kavramı en güzel birleştiren önemli bir ifade ise; Etki odaklı girişimcilik (Impact entrepreneurship), girişimcilerin sosyal veya çevresel problemlere çözüm bulmak amacıyla işletmelerini kurdukları ve yönettikleri bir girişim tarzıdır. Bu tür girişimciler, yalnızca ekonomik kazanç elde etmekle kalmaz, aynı zamanda toplum ve doğal kaynaklar üzerinde pozitif bir etki yaratmayı da hedefler.

Etki odaklı girişimcilik, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet gibi konulara odaklanır ve sosyal veya çevresel problemlere çözüm bulan girişimlerin ticari açıdan da başarılı olmasını hedefler. Bu tür girişimciler, doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı, insan haklarını korumayı ve toplumlar üzerinde pozitif bir etki yaratmayı amaçlar.

Etki odaklı girişimcilik, günümüzde dünya çapında artan bir trend olarak görülmektedir ve birçok büyük şirket, sosyal veya çevresel sorunlara çözüm bulan girişimlerin yatırımını desteklemekte ve bu tür girişimlerin başarılı olmasını teşvik etmektedir.

https://chemlife.com.tr/sayi/46/#p=38

in4startups olarak biz de etki odaklı girişimciliği desteklemek için analizlerimizin içerisine etki analizi’ni ekliyoruz. Kendi geliştirdiğimiz analiz modülümüz ile bir startup’ın SKA’larından hangisine uyduğunu, sürdürülebilirlik performansı olarak çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda hangi oranda etki yarattığını ölçümleyip, raporluyoruz. Kısa bir süre içerisinde canlıya alacağımız modülümüz ile etki odaklı girişimciliği her zamankinden daha fazla destekleyeceğiz. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik ve girişimcilik birbirlerine destek verirler ve birlikte daha iyi bir dünya için, gelecek inşa etmeyi mümkün kılarlar. Bu gelecek inşasında in4startups olarak biz de varız.

https://in4startups.com/tr